POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política del privacidad de l'Hotel Acacias Suites & Spa

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de DOTURCA SL, i en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'usuari en tot moment i no demanar informació innecessària sobre l'Usuari. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic per tal que ens sol·liciteu qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte, o pugueu efectuar les vostres reserves a l'hotel i/o restaurant. Les seves dades seran objecte de tractament i incorporades als nostres fitxers, com a titulars i responsables d'aquestes. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al seu tractament, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius. Així mateix, us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals. DOTURCA SL es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals als seus fitxers. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni DOTURCA SL o qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzades o amb dades de tercers. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, a l'adreça i dades indicades a l'inici del present Avís Legal, aportant-nos còpia del vostre D.N.I. Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a continuar incorporat als mateixos fins que DOTURCA SL ho consideri oportú i mentre sigui oportú a la finalitat per la qual es van obtenir. Comunicacions de dades DOTURCA SL, us informa que les vostres dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les vostres dades, excepte que l'usuari ens ho autoritzi expressament en els casos legalment previstos.

Seguretat de les vostres dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que DOTURCA SL, ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​el Reial decret 1720/2007, regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les vostres dades

És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. Cookies Aquesta pàgina Web pot utilitzar cookies però que en cap cas tracten dades de caràcter personal, capten hàbits de navegació de l'usuari ni són utilitzades amb fins publicitaris, i que per tant queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes a l'article 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació. Això no obstant, l'usuari consenteix l'ús de les galetes que ens permetin la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa, prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari, l'autenticació o identificació d'usuari (únicament de sessió), donar seguretat de l'usuari , sessions de reproductor multimèdia, sessions per equilibrar la càrrega, la personalització de la interfície d'usuari i de complements (plug-in) i intercanviar continguts socials. De tota manera, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del navegador d'Internet.

Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre DOTURCA SL i l'USUARI és per mitjà de l'adreça electrònica facilitada, us informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades a fi del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, us informem que l'acceptació de les presents condicions d'ús, implica la vostra autorització expressament per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si no voleu rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic podeu oposar-vos-hi a l'adreça més amunt indicada oa cada enviament que us remetem. DOTURCA SL, no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web. DOTURCA SL , pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a mitjançant aquesta Web.


RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari. L´usuari assumeix l´exempció de qualsevol responsabilitat de DOTURCA SL per causes de força major, inclosos els errors tecnològics propis o aliens derivats de l´estat actual de la tecnologia. L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics. L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, essent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne DOTURCA SL, per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament d'aquests fets. DOTURCA SL, queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal, així com no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaços a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús dels mateixos. DOTURCA SL queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent. L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament. L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús. Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.


LLEI NIRC – NÚMERO D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE CIVIL

Segons l'apartat 5 de l'article 73 introduït pel número 4 de l'article 208 de la Llei 2/2014, 27 gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic («D.O.G.C.» 30 gener) vigència: 31 gener 2014, el número d'inscripció al Registre de turisme de Catalunya de les empreses i els establiments turístics ha de constar en tot tipus de publicitat que els anunciï.


Els nostres números NIRC són els següents:

Hotel Acacias HG-001160

Apartaments

  • APARTAMENT 1A: HUTG-005826
  • APARTAMENT 1B: HUTG-005827
  • APARTAMENT 1F: HUTG-005830
  • APARTAMENT 1G: HUTG-005831
  • APARTAMENT 2C: HUTG- 005839
  • APARTAMENT 2G: HUTG- 005852
  • APARTAMENT 5A: HUTG- 005942
  • APARTAMENT 5B: HUTG-005944
  • APARTAMENT 5C: HUTG-005946
  • APARTAMENT 5D: HUTG-005949VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Aquestes Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 03/04/2014. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti. Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.

Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa
Benvinguts a l'Hotel Acacias Suites & Spa